Malgrat la Covid-19, Pas a Pas,també ha fet el donatiu anual de 7.000€. Esperem reiniciar ben aviat les activitats per poder sumar en la recerca pel Càncer de Mama.

Una vegada més, volem donar les gràcies a tots els socis i col·laboradors de l’Associació i a totes aquelles persones que heu participat en les activitats que s’han organitzat al llarg del l’any, perquè amb el vostre interès i solidaritat heu fet possible aquest donatiu.